Skupiny vozidel v kostce

podrobně problematiku řeší §80 - §83 zákona č.361/2000 Sb.

Vysvětlivky některých užitých zkratek: Pozn.: Hmotnosti uvedené u jednotlivých skupin se týkají největší povolené hmotnosti vozidla
(dříve tzv. "celková hmotnost") nikoli okamžité hmotnosti!

skupina AM

motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h, ale nepřevyšující 45 km/h, a to:


skupina A1

Zahrnuje tato vozidla:


skupina A2

Zahrnuje tato vozidla:


skupina A

Zahrnuje tato vozidla:


skupina B1

Zahrnuje tato vozidla:


skupina B

Zahrnuje tato motorová vozidla:

K tomuto vozidlu lze přopojit přívěs:

  1. o NPH <= 750 kg
  2. o NPH >= 750 kg za podmínky, že největší povolená hmotnost soupravy NPH <= 3 500 kg

Dále lze řídit:

Podmínky pro získání ŘO:

Skupinu B lze rozšířit na B96 (platí v celé EU):


skupina B+E

Zahrnuje jízdní soupravy:

Podmínky pro získání ŘO:


skupina C1

Zahrnuje tato vozidla:

Podmínky pro získání ŘO:


skupina C

Zahrnuje tato vozidla:

Podmínky pro získání ŘO:


skupina C1+E

Zahrnuje jízdní soupravy o NPH <= 12 t:

  1. složené z vozidla skupiny C1 a přívěsu, jehož NPH > 750 kg, (avšak NPH celé soupravy <= 12 t)
  2. složené z vozidla skupiny B a přívěsu, jehož NPH > 3 500 kg

Podmínky pro získání ŘO:


skupina C+E

Zahrnuje jízdní soupravy:

Podmínky pro získání ŘO:

C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel ŘO pro skupinu D


skupina D1

Zahrnuje motorová vozidla:

Podmínky pro získání ŘO:


skupina D

Zahrnuje motorová vozidla:

Podmínky pro získání ŘO:


skupina D1+E

Zahrnuje jízdní soupravy:

Podmínky pro získání ŘO:


skupina D+E

Zahrnuje jízdní soupravy:

Podmínky pro získání ŘO:

C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel ŘO pro skupinu D


skupina T

zahrnuje traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

Podmínky pro získání ŘO: